Doula

Kvinna som ger omvårdnad

Ordet ”doula” kommer från grekiskan och betyder fritt översatt ”kvinna som ger omvårdnad”. Att kvinnor med erfarenhet från barnafödande hjälper andra kvinnor som föder barn är en urgammal företeelse.

I nästan alla tidsepoker och kulturer har det varit så här. Mycket länge var det självklart att andra kvinnor, förutom barnmorskan, skulle samlas runt den födande kvinnan – för att dela med sig av sin erfarenhet, sin styrka, sitt lugn och sina praktiska kunskaper.

I nutidssamhället kan doulan återknyta till den urgamla kvinnotraditionen och förnya den genom att även vara ett ovärderligt stöd för partnern.

Doulan ska aldrig ta partnerns roll, utan istället hjälpa partnern att stödja sin kvinna till en positiv förlossningsupplevelse.

Trygghet & lugn

I den kaotiska situationen på landets förlossningsavdelningar idag hjälper doulan att skapa det välbehövliga lugnet och tryggheten. Doulan finns där för den födande kvinnan och hennes partner genom två förberedande samtal, genom hela förlossningen till ett avslutande samtal för återknytning en tid efteråt.

Kontakta Annakarin

Läs mer på Annakarins hemsida www.doulan.info
och på facebook ”Doulan”.

ak@doulan.info
070-7161588

Annakarin